Bike @ 近畿スポーツランド (Japan) 12 12月 2020 by   近畿スポーツランド
長さ ベストラップ ベストスピード 競争相手ごと
0.7333 km 2 (00:51.251) 51.509 km/h トモちゃん

C

Pos
 
 
競争相手
合計時間
差異
ラップ
ベストタイム
ベストラップ
ベストスピード
1
12
4:21.791
5
51.251
2
51.509 km/h
2
19
4:27.273
5.482
5
51.982
5
50.785 km/h
3
23
4:28.463
6.672
5
52.202
4
50.57 km/h
4
7
4:36.424
14.633
5
52.936
4
49.869 km/h
5
6
4:45.379
23.588
5
54.947
3
48.044 km/h
6
17
4:46.900
25.109
5
54.946
2
48.045 km/h
7
16
5:02.458
40.667
5
59.103
3
44.666 km/h
8
18
5:19.901
58.110
5
1:01.417
5
42.983 km/h
DNS
3
0.000
-
0.000
-
0 km/h