Pos
 
 
Competitor
Total Time
r 1
1
506
Christina Meier
4:42:33.917
4:42:33.917
2
505
Therese Ivarsson
3:45:25.656
3:45:25.656
3
513
Irene Askeland
3:45:54.420
3:45:54.420
4
511
Silje Vagle
3:46:45.265
3:46:45.265
5
501
Rozaliie Fagr�
4:40:48.000
4:40:48.000
6
504
Maria Ivarsson
3:45:28.654
3:45:28.654
7
509
Camilla Mitkiewicz
0.000
-
8
503
Nina Hokkanen
0.000
-
9
508
Anna W. Kristensen
0.000
-
10
510
Mia Mikkelsen
0.000
-
11
507
Lene Ivarsson
0.000
-

Girl

Pos
 
 
Competitor
Total Time
r 1
1
506
Christina Meier
4:42:33.917
4:42:33.917
2
505
Therese Ivarsson
3:45:25.656
3:45:25.656
3
513
Irene Askeland
3:45:54.420
3:45:54.420
4
511
Silje Vagle
3:46:45.265
3:46:45.265
5
501
Rozaliie Fagr�
4:40:48.000
4:40:48.000
6
504
Maria Ivarsson
3:45:28.654
3:45:28.654
7
509
Camilla Mitkiewicz
-
-
8
503
Nina Hokkanen
-
-
9
508
Anna W. Kristensen
-
-
10
510
Mia Mikkelsen
-
-
11
507
Lene Ivarsson
-
-