Pos
 
 
Competitor
Total Time
r 1
r 2
r 3
1
6
ISIDORO VEZZARO
45.765
47.578
45.765
45.924
2
46
AGUSTIN COCCO
45.799
46.297
46.459
45.799
3
64
JORGE BARRIOS
45.925
47.615
45.925
46.144
4
10
SANTIAGO FABANI
45.990
48.612
47.504
45.990
5
8
GERONIMO GONNET
46.007
47.687
46.007
46.167
6
4
JEREMIAS OLMEDO
46.029
48.399
46.165
46.029
7
44
CRISTIAN DISCALA
46.072
0.000
46.072
46.077
8
14
NICOLAS KARALIS
46.110
46.710
46.110
46.198
9
45
MANUEL EMBON
46.152
46.875
46.152
46.325
10
7
SANTIAGO CHIARELLO
46.155
47.335
46.155
46.365
11
3
LAUTARO PIÑEIRO
46.171
47.432
46.171
46.324
12
47
FEDERICO LANIGAU
46.204
46.861
46.317
46.204
13
77
JUAN PABLO PILO
46.255
48.019
46.277
46.255

CAK - X30 CODASUR

Pos
 
 
Competitor
Total Time
r 1
r 2
r 3
1
6
ISIDORO VEZZARO
45.765
47.578
45.765
45.924
2
46
AGUSTIN COCCO
45.799
46.297
46.459
45.799
3
64
JORGE BARRIOS
45.925
47.615
45.925
46.144
4
10
SANTIAGO FABANI
45.990
48.612
47.504
45.990
5
8
GERONIMO GONNET
46.007
47.687
46.007
46.167
6
4
JEREMIAS OLMEDO
46.029
48.399
46.165
46.029
7
44
CRISTIAN DISCALA
46.072
-
46.072
46.077
8
14
NICOLAS KARALIS
46.110
46.710
46.110
46.198
9
45
MANUEL EMBON
46.152
46.875
46.152
46.325
10
7
SANTIAGO CHIARELLO
46.155
47.335
46.155
46.365
11
3
LAUTARO PIÑEIRO
46.171
47.432
46.171
46.324
12
47
FEDERICO LANIGAU
46.204
46.861
46.317
46.204
13
77
JUAN PABLO PILO
46.255
48.019
46.277
46.255