Kartsport- KA100 Senior

Pos
 
 
Competitor
Diff
Laps
Best Lap
Best Lap No.
Best Speed
1
908
5
51.753
4
0 km/h
2
941
0.006
6
51.759
4
0 km/h
3
901
0.211
6
51.964
4
0 km/h
4
939
0.320
6
52.073
4
0 km/h
5
917
0.433
6
52.186
4
0 km/h
6
980
0.533
6
52.286
4
0 km/h
7
978
0.533
4
52.286
4
0 km/h
8
907
0.587
6
52.340
4
0 km/h
9
955
0.593
5
52.346
4
0 km/h
10
960
0.753
5
52.506
4
0 km/h
11
956
0.945
4
52.698
4
0 km/h
12
979
1.092
2
52.845
2
0 km/h
13
911
1.661
5
53.414
4
0 km/h
14
982
1.917
5
53.670
4
0 km/h
15
945
-
0.000
-
0 km/h

Yamaha Senior

Pos
 
 
Competitor
Diff
Laps
Best Lap
Best Lap No.
Best Speed
1
802
5
58.055
4
0 km/h
2
815
-
0.000
-
0 km/h
3
825
-
0.000
-
0 km/h