Kartsport- KA100 Senior

Pos
 
 
Competitor
Diff
Laps
Best Lap
Best Lap No.
Best Speed
1
908
4
1:02.456
4
0 km/h
2
955
0.080
5
1:02.536
5
0 km/h
3
939
1.755
5
1:04.211
5
0 km/h
4
960
2.338
2
1:04.794
2
0 km/h
5
982
4.907
4
1:07.363
4
0 km/h
6
941
16.305
2
1:18.761
2
0 km/h
7
980
16.794
3
1:19.250
2
0 km/h
8
901
17.588
4
1:20.044
4
0 km/h
9
911
17.993
4
1:20.449
4
0 km/h
10
978
21.810
1
1:24.266
1
0 km/h
11
907
-
0.000
-
0 km/h
12
917
-
0.000
-
0 km/h
13
945
-
0.000
-
0 km/h
14
956
-
0.000
-
0 km/h
15
979
-
0.000
-
0 km/h

Yamaha Senior

Pos
 
 
Competitor
Diff
Laps
Best Lap
Best Lap No.
Best Speed
1
825
3
1:12.503
3
0 km/h
2
815
0.038
3
1:12.541
2
0 km/h
3
802
-
0.000
-
0 km/h