Karting @ Stony Creek Go Karts (Australia) 24 February 2018 by   Stony Creek Go Karts
Length Best Lap No. Best Speed By Competitor
0.8 km 7 (00:38.047) 75.696 km/h Glenn Riddell

RKA F100 Light

Pos
 
Competitor
Diff
Laps
Best Lap
Best Lap No.
Best Speed
1
64
8
38.047
7
75.696
2
24
0.202
8
38.249
3
75.296
3
71
0.350
8
38.397
8
75.006
4
150
0.371
10
38.418
8
74.965
5
01
0.724
8
38.771
7
74.282
6
22
0.823
9
38.870
5
74.093
7
21
0.846
11
38.893
10
74.049
8
03
0.856
7
38.903
5
74.03
9
42
0.879
8
38.926
8
73.987
10
83
1.013
6
39.060
2
73.733
11
88
1.056
8
39.103
8
73.652
12
48
1.287
4
39.334
3
73.219
13
26
1.579
6
39.626
5
72.68
14
06
1.623
11
39.670
6
72.599
15
122
1.960
10
40.007
9
71.987
16
97
3.787
14
41.834
6
68.844