Pos
 
 
Competitor
Total Points
r 1
r 2
1
54
DAVE KELLY
47
25
22
2
15
HUBERT ROUSSEAU
45
20
25
3
454
SIMON FORTIN
42
22
20
4
258
CAROL FORTIN
33
18
15
5
24
DENIS DUMAIS
31
13
18
6
794
JONATHAN FILLION
31
15
16
7
746
MARIO TREMBLAY
29
16
13
8
229
DOM GAGNON
28
14
14
9
78
REMY LABEAUME
12
12
-

vet pro

Pos
 
 
Competitor
Total Points
r 1
r 2
1
54
DAVE KELLY
47
25
22
2
15
HUBERT ROUSSEAU
45
20
25
3
454
SIMON FORTIN
42
22
20
4
258
CAROL FORTIN
33
18
15
5
24
DENIS DUMAIS
31
13
18
6
794
JONATHAN FILLION
31
15
16
7
746
MARIO TREMBLAY
29
16
13
8
229
DOM GAGNON
28
14
14
9
78
REMY LABEAUME
12
12
-