MX @ Sosnovii Bor (Russian Federation) 02 August 2014 by   FMS St.Petersburg
Length Best Lap No. Best Speed By Competitor
1.7 Km
Pos
 
 
Competitor
Total Points
r 1
r 2
1
101
OGORODNIKOV Igor
50
25
25
2
273
PETROV Oleg
42
22
20
3
25
IVOCHKIN Sergei
40
18
22
4
35
CHISTYAKOV Aleksandr
38
20
18
5
44
MAMISTOV Viktor
31
15
16
6
90
HLOPUSHIN Dmitrii
27
14
13
7
41
IVANOV Roman
26
11
15
8
689
SUVOROV Aleksei
26
12
14
9
97
KOSHEEV Boris
22
10
12
10
24
PISKOTIN Evgenii
20
9
11
11
11
VOLKOV Yakov
16
16
-
12
3
POZDEEV Aleksandr
13
13
-

Lubiteli A

Pos
 
 
Competitor
Total Points
r 1
r 2
1
101
OGORODNIKOV Igor
50
25
25
2
273
PETROV Oleg
42
22
20
3
25
IVOCHKIN Sergei
40
18
22
4
35
CHISTYAKOV Aleksandr
38
20
18
5
44
MAMISTOV Viktor
31
15
16
6
90
HLOPUSHIN Dmitrii
27
14
13
7
41
IVANOV Roman
26
11
15
8
689
SUVOROV Aleksei
26
12
14
9
97
KOSHEEV Boris
22
10
12
10
24
PISKOTIN Evgenii
20
9
11
11
11
VOLKOV Yakov
16
16
-
12
3
POZDEEV Aleksandr
13
13
-