MX @ Pskov (Russian Federation) 07 October 2012 by   FMS St.Petersburg
Length Best Lap No. Best Speed By Competitor
1.5000 Km
Pos
 
 
Competitor
Total Points
r 1
r 2
1
5
SHELOGAEV Pavel
50
25
25
2
17
KISHKICHEV Ivan
44
22
22
3
30
SAMARSKII Mihail
38
18
20
4
611
ANDREEV Ivan
36
20
16
5
159
VASHILIN Vladimir
30
12
18
6
99
POKLAD Dmitrii
30
15
15
7
121
VOROBEV Viktor
28
16
12
8
122
LARIONOV Iliya
27
13
14
9
115
BUBLIKOV Maksim
27
14
13
10
71
POPOV Aleksei
20
11
9
11
28
UTKIN Dmitrii
19
8
11
12
130
GUDKOV Mihail
19
9
10
13
747
SOLODKOV Yurii
18
10
8

Open

Pos
 
 
Competitor
Total Points
r 1
r 2
1
5
SHELOGAEV Pavel
50
25
25
2
17
KISHKICHEV Ivan
44
22
22
3
30
SAMARSKII Mihail
38
18
20
4
611
ANDREEV Ivan
36
20
16
5
159
VASHILIN Vladimir
30
12
18
6
99
POKLAD Dmitrii
30
15
15
7
121
VOROBEV Viktor
28
16
12
8
122
LARIONOV Iliya
27
13
14
9
115
BUBLIKOV Maksim
27
14
13
10
71
POPOV Aleksei
20
11
9
11
28
UTKIN Dmitrii
19
8
11
12
130
GUDKOV Mihail
19
9
10
13
747
SOLODKOV Yurii
18
10
8