MX @ Pskov (Russian Federation) 07 October 2012 by   FMS St.Petersburg
Length Best Lap No. Best Speed By Competitor
1.5000 Km
Pos
 
 
Competitor
Total Points
r 1
r 2
1
747
STROKOV David
47
22
25
2
505
SHATALOV Makar
47
25
22
3
700
KONDRATUK Viktov
38
18
20
4
160
KARANIN Oleg
38
20
18
5
122
KOBZEV Demid
31
15
16
6
67
KARAVAEV Evgenii
29
16
13
7
66
YUDIN Nikita
27
12
15
8
99
LEONTEVA Lubov
27
13
14
9
257
PYANUSOV Artem
26
14
12
10
777
YUDIN Daniil
21
10
11
11
111
HODIREV Viktor
19
11
8
12
5
YAKOVLEV Yakov
18
8
10
13
304
KVASKOV Egor
16
7
9
14
10
PANIKAROVSKII Pavel
9
9
-

85cc

Pos
 
 
Competitor
Total Points
r 1
r 2
1
747
STROKOV David
47
22
25
2
505
SHATALOV Makar
47
25
22
3
700
KONDRATUK Viktov
38
18
20
4
160
KARANIN Oleg
38
20
18
5
122
KOBZEV Demid
31
15
16
6
67
KARAVAEV Evgenii
29
16
13
7
66
YUDIN Nikita
27
12
15
8
99
LEONTEVA Lubov
27
13
14
9
257
PYANUSOV Artem
26
14
12
10
777
YUDIN Daniil
21
10
11
11
111
HODIREV Viktor
19
11
8
12
5
YAKOVLEV Yakov
18
8
10
13
304
KVASKOV Egor
16
7
9
14
10
PANIKAROVSKII Pavel
9
9
-