MX @ Motor (Russian Federation) 12 August 2012 by   FMS St.Petersburg
Length Best Lap No. Best Speed By Competitor
1.0000 Km
Pos
 
 
Competitor
Total Points
r 1
r 2
1
343
Aleksandr VIKTOROV
50
25
25
2
12
Semen ROGOZIN
44
22
22
3
237
Sergey TERENTEV
38
20
18
4
732
Ivan TICHONCHIK
36
16
20
5
919
Dmitriy KHOMITSEVICH
34
18
16
6
34
Aleksey POPOV
29
15
14
7
64
Nikolay SHISHIN
28
13
15
8
935
Dmitriy SKYAROV
25
12
13
9
221
Dmitriy MOISEEV
25
14
11
10
415
Pavel SHELOGAEV
23
11
12
11
186
Ivan KISHKICHEV
20
10
10
12
119
Dmitriy SPIRIN
18
9
9
13
341
Petr LOBANOV
15
8
7
14
63
Aleksey METLA
13
7
6
15
102
Aleksey UTUSIKOV
10
5
5
16
774
Artem PEHTREV
8
-
8
17
721
Viktor VOROBYEV
6
6
-
18
10
Aleksandr SABARSHIN
-
-
-
19
775
Roman KARCEV
-
-
-

250cc

Pos
 
 
Competitor
Total Points
r 1
r 2
1
343
Aleksandr VIKTOROV
50
25
25
2
12
Semen ROGOZIN
44
22
22
3
237
Sergey TERENTEV
38
20
18
4
732
Ivan TICHONCHIK
36
16
20
5
919
Dmitriy KHOMITSEVICH
34
18
16
6
34
Aleksey POPOV
29
15
14
7
64
Nikolay SHISHIN
28
13
15
8
935
Dmitriy SKYAROV
25
12
13
9
221
Dmitriy MOISEEV
25
14
11
10
415
Pavel SHELOGAEV
23
11
12
11
186
Ivan KISHKICHEV
20
10
10
12
119
Dmitriy SPIRIN
18
9
9
13
341
Petr LOBANOV
15
8
7
14
63
Aleksey METLA
13
7
6
15
102
Aleksey UTUSIKOV
10
5
5
16
774
Artem PEHTREV
8
-
8
17
721
Viktor VOROBYEV
6
6
-
18
10
Aleksandr SABARSHIN
-
-
-
19
775
Roman KARCEV
-
-
-