MX @ Motor (Russian Federation) 12 August 2012 by   FMS St.Petersburg
Length Best Lap No. Best Speed By Competitor
1.0000 Km
Pos
 
 
Competitor
Total Points
r 1
r 2
1
7
Vladimir BOBIN
25
25
-
2
20
Nikolay BATOV
22
22
-
3
514
Aleksey VINOGRADOV
20
20
-
4
211
Ilia IVANOV
18
18
-
5
8
Artem AKULOV
16
16
-
6
305
Egor MYSHKOVETS
15
15
-
7
143
Sergey PODKUR
14
14
-
8
973
Aleksandr ANTIPOV
13
13
-
9
161
Evgeniy HREV
12
12
-
10
722
Stanislav MONAKOV
11
11
-
11
991
Konstantin SUSHINSKIY
10
10
-
12
275
Maksim HLYZOV
9
9
-
13
256
Vitaliy TKACHUK
8
8
-
14
696
Ilia PETROV
7
7
-
15
510
Aleksandr KARNILOV
6
6
-
16
723
Anton PANIKAROVSKIY
5
5
-
17
261
Aleksey MAROKOV
4
4
-
18
202
Aleksandr ORLOVSKIY
3
3
-
19
302
Oleg LEBEDEV
2
2
-
20
811
Vitaliy GURIANOV
-
-
-

125cc

Pos
 
 
Competitor
Total Points
r 1
r 2
1
7
Vladimir BOBIN
25
25
-
2
20
Nikolay BATOV
22
22
-
3
514
Aleksey VINOGRADOV
20
20
-
4
211
Ilia IVANOV
18
18
-
5
8
Artem AKULOV
16
16
-
6
305
Egor MYSHKOVETS
15
15
-
7
143
Sergey PODKUR
14
14
-
8
973
Aleksandr ANTIPOV
13
13
-
9
161
Evgeniy HREV
12
12
-
10
722
Stanislav MONAKOV
11
11
-
11
991
Konstantin SUSHINSKIY
10
10
-
12
275
Maksim HLYZOV
9
9
-
13
256
Vitaliy TKACHUK
8
8
-
14
696
Ilia PETROV
7
7
-
15
510
Aleksandr KARNILOV
6
6
-
16
723
Anton PANIKAROVSKIY
5
5
-
17
261
Aleksey MAROKOV
4
4
-
18
202
Aleksandr ORLOVSKIY
3
3
-
19
302
Oleg LEBEDEV
2
2
-
20
811
Vitaliy GURIANOV
-
-
-