Pos
 
 
Competitor
Total Time
r 1
r 2
1
321
Jessy Lazarre
45.911
0.000
45.911
2
302
Kevin Monteith
46.084
0.000
46.084
3
339
Steven Szigeti
46.119
0.000
46.119
4
393
Luke Shudleigh
46.232
0.000
46.232
5
361
Fritz Leesman
46.262
0.000
46.262
6
319
Marco Dileo
46.279
0.000
46.279
7
394
Rui Teixeira
46.388
0.000
46.388
8
313
Maxim Couturier
46.479
0.000
46.479
9
345
Johnny Flute
46.481
46.481
0.000
10
337
M-A Lesvesque
46.493
0.000
46.493
11
377
Arika White
46.501
46.501
0.000
12
352
Bryson Schutte
46.532
0.000
46.532
13
325
Maxim Bussieres
46.597
0.000
46.597
14
355
Sasha Aleksic
46.634
0.000
46.634
15
399
Chris Ernst
46.773
46.773
0.000
16
311
Max Preston
46.776
46.776
0.000
17
328
Reid Arnold
46.827
46.827
0.000
18
386
Alex VaanSnick
46.954
46.954
0.000
19
376
Aaron Kennedy
46.991
46.991
0.000
20
358
Jordan Kennedy
47.190
47.190
0.000
21
379
Kieran Oxley
47.211
47.211
0.000
22
366
Egor Bougaev
47.375
47.375
0.000

Rotax Senior

Pos
 
 
Competitor
Total Time
r 1
r 2
1
321
Jessy Lazarre
45.911
-
45.911
2
302
Kevin Monteith
46.084
-
46.084
3
339
Steven Szigeti
46.119
-
46.119
4
393
Luke Shudleigh
46.232
-
46.232
5
361
Fritz Leesman
46.262
-
46.262
6
319
Marco Dileo
46.279
-
46.279
7
394
Rui Teixeira
46.388
-
46.388
8
313
Maxim Couturier
46.479
-
46.479
9
345
Johnny Flute
46.481
46.481
-
10
337
M-A Lesvesque
46.493
-
46.493
11
377
Arika White
46.501
46.501
-
12
352
Bryson Schutte
46.532
-
46.532
13
325
Maxim Bussieres
46.597
-
46.597
14
355
Sasha Aleksic
46.634
-
46.634
15
399
Chris Ernst
46.773
46.773
-
16
311
Max Preston
46.776
46.776
-
17
328
Reid Arnold
46.827
46.827
-
18
386
Alex VaanSnick
46.954
46.954
-
19
376
Aaron Kennedy
46.991
46.991
-
20
358
Jordan Kennedy
47.190
47.190
-
21
379
Kieran Oxley
47.211
47.211
-
22
366
Egor Bougaev
47.375
47.375
-