Pos
 
 
Competitor
Total Time
r 1
r 2
1
321
Jessy Lazarre
46.112
0.000
46.112
2
339
Steven Szigeti
46.177
0.000
46.177
3
319
Marco Dileo
46.382
0.000
46.382
4
393
Luke Shudleigh
46.416
0.000
46.416
5
361
Fritz Leesman
46.574
0.000
46.574
6
302
Kevin Monteith
46.651
46.651
0.000
7
352
Bryson Schutte
46.764
46.764
0.000
8
337
M-A Lesvesque
46.768
0.000
46.768
9
394
Rui Teixeira
46.781
46.781
0.000
10
313
Maxim Couturier
46.800
0.000
46.800
11
355
Sasha Aleksic
46.823
0.000
46.823
12
345
Johnny Flute
46.888
0.000
46.888
13
377
Arika White
46.904
0.000
46.904
14
328
Reid Arnold
46.995
46.995
0.000
15
379
Kieran Oxley
47.168
0.000
47.168
16
311
Max Preston
47.183
0.000
47.183
17
358
Jordan Kennedy
47.494
47.494
0.000
18
386
Alex VaanSnick
47.552
47.552
0.000
19
362
Nathan Kely
47.583
47.583
0.000
20
376
Aaron Kennedy
47.678
47.678
0.000
21
388
Daniel Bujold
48.254
48.254
0.000
22
366
Egor Bougaev
48.258
48.258
0.000

Rotax Senior

Pos
 
 
Competitor
Total Time
r 1
r 2
1
321
Jessy Lazarre
46.112
-
46.112
2
339
Steven Szigeti
46.177
-
46.177
3
319
Marco Dileo
46.382
-
46.382
4
393
Luke Shudleigh
46.416
-
46.416
5
361
Fritz Leesman
46.574
-
46.574
6
302
Kevin Monteith
46.651
46.651
-
7
352
Bryson Schutte
46.764
46.764
-
8
337
M-A Lesvesque
46.768
-
46.768
9
394
Rui Teixeira
46.781
46.781
-
10
313
Maxim Couturier
46.800
-
46.800
11
355
Sasha Aleksic
46.823
-
46.823
12
345
Johnny Flute
46.888
-
46.888
13
377
Arika White
46.904
-
46.904
14
328
Reid Arnold
46.995
46.995
-
15
379
Kieran Oxley
47.168
-
47.168
16
311
Max Preston
47.183
-
47.183
17
358
Jordan Kennedy
47.494
47.494
-
18
386
Alex VaanSnick
47.552
47.552
-
19
362
Nathan Kely
47.583
47.583
-
20
376
Aaron Kennedy
47.678
47.678
-
21
388
Daniel Bujold
48.254
48.254
-
22
366
Egor Bougaev
48.258
48.258
-